संचालक

हे संकेतस्थळ
माननीय श्री शरदचंद्र पवार साहेब यांस माझे साहेबांसाठी असलेले वैयक्तिक प्रेम, माझे आदर्श व साहेबांनी या महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेकरिता व पिछाडलेल्या जाती वर्गासाठी केलेले अमूल्य कार्य व महिला सबलीकरणासाठी घेतलेले निर्णय हे जनमानसात तळागाळापर्यंत पोहोचावे हिच मनोइच्छा पूर्ण व्हावी, याकरिता बनविले आहे.

हे संकेतस्थळ साहेबांना गुरुदक्षिणा या स्वरूपात आहे.

विशाल विजय दुराफे

हे संकेतस्थळ माननीय श्री शरदचंद्र पवार साहेब यांस माझे साहेबांसाठी असलेले वैयक्तिक प्रेम, माझे आदर्श व साहेबांनी या महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेकरिता व पिछाडलेल्या जाती वर्गासाठी केलेले अमूल्य कार्य व महिला सबलिकरणासाठी घेतलेले निर्णय हे जनमानसात तळागाळापर्यंत पोहचावे हिच मनोइच्छा पूर्ण व्हावी याकरिता बनविले आहे.

हे संकेतस्थळ माझे वैयक्तिक आहे.
विशाल विजय दुराफे

Initiative by

VISHAL ENTERPRISES

Email : loknetworkindia@gmail.com

Contact : +91 9820201524

Manage By

LOK NETWORK

All Types Media Hub

Proprietor
Kanchan Sharma-Durafe

: Office Address :
67/5-B , behind Shitala Devi Mandir, T.V. Chidambaran Marg, Sion East, Mumbai - 400022.